oferta

AUTORYZOWANY DYSTRTBUTOR

Blum
Pfleiderer

Fundusze Europejskie

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój otrzymaliśmy kwotę dofinansowania 278 762,61 PLN

z przeznaczeniem na kapitał obrotowy.